Oracle tkprof

Post z dnia: 14/01/2007
Tkprof czyli bawie sie w optymalizacje zapytan w Oraclu w ramach przygotowan do kola z baz danych…

Zwlaszcza fajne jest:
exec sys.dbms_system.set_sql_trace_in_session(<ID_Sesji>, <Jej_serial_num>, true);

Comments are closed.